İş Yeri Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar

İŞYERİ EĞİTİMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Amasya üniversitesi Teknoloji Fakültesinde,  7. Yarıyılda bir dönem olmak üzere yapılmakta olan “İşyeri Eğitimi” dersini alan öğrenciler Teknoloji Fakültesi web sayfasında  bulunan “İşyeri Eğitimi” linkindeki evrakları kullanarak İşyeri Eğitimine yönelik işlemlerini tamamlayacaklar. Web sayfasında bulunan Formlar kısaca tanımlanacak olursa; 

Form-1 (İşyeri Eğitimi Tercih Formu) : İşyeri Eğitimi yapacak öğrencinin, kişisel bilgilerini ve uygulama yapmak istediği 3 işyeri bilgilerini içeren, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu Başkanlığınca onaylanan belge.

Form-2 (Genel Sağlık Sigortası Dilekçesi) : İşyeri Eğitimi yapacak öğrencinin, Genel Sağlık Sigorta durumunu gösterir belge.

Form-3 (Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu) : İşyeri Eğitimi yapan öğrenci hakkında, Denetçi Öğretim Elemanı tarafından işyeri ziyareti sırasında doldurulacak izleme belgesi.

Form-4 (İşyeri Eğitimi Yetkilisi Değerlendirme Formu) : İşyeri Eğitimi sonunda İşyeri Eğitim Yetkilisi tarafından doldurularak kapalı zarf içinde Bölüm Başkanlıklarına iletilecek belge.

Form-5 (İşyeri Eğitimi Dersi Devam Çizelgesi) : İşyeri Eğitimi süresince öğrenci tarafından doldurulan öğrencinin devam durumunu gösteren İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından onaylanan belge.        

Form-6 (İşyeri Eğitimi Zaman Cetveli) : İşyeri Eğitimi sonunda öğrencinin hazırlayacağı raporda kullanacağı günlük çalışma konularını ve tarihlerini belirtir belge.

Form-7 (Rapor Formu) : İşyeri Eğitimi ile ilgili olarak öğrenci tarafından hazırlanacak dosyada kullanılacak hazır rapor formatına uygun hazırlanmış belge.

İşyeri Eğitimi yapacak öğrencilerin eğitim alacakları işyerleri belirlendikten sonra Form-1, Form-2’de istenilen bilgileri aslına uygun olarak doldurmaları ve Formlar üzerindeki gerekli imzaları tamamladıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İşyeri Eğitimi başladıktan sonra İşyeri Eğitimi Esasları Ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Sözleşme Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörü, Öğrenci ve İşyeri Yetkilisi tarafından 2 nüsha halinde imzalanarak bir tanesi işyerine ve staj sonunda İşyeri Eğitim dosyasıyla birlikte Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna teslim edilmelidir.

İşyeri Eğitimi sonrasında ise Form-5, Form-6 ve Form 7’yi ve bu formlara ilave olarak kendi İşyeri Eğitiminizle ilgili raporunuza ilişkin çizim, doküman, resim ve gerekli dosyaları içeren bir dosya hazırlamanız ve bu dosyayı “İşyeri Eğitimi Dosyası” kapağı ile bir araya getirerek cilt yaptırmanız gerekmektedir.

Not: İşyeri Eğitimi sonunda hazırladığınız İşyeri Eğitimi Dosyaları, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonlarına teslim edilecek ve dönem sonunda değerlendirilecektir.