Anabilim Dalları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Nafi ÖRNEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL

Arş. Gör. Funda KUTLU ONAY

Arş. Gör. Duygu SİNANÇ TERZİ

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YEŞİL BARAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Bekir PARLAK

Arş. Gör. Ramazan TERZİ

Arş. Gör. Salih Berkan AYDEMİR