AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ (Bölüm Başkanı) 
Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK         
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YEŞİL BARAN 
Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU ONAY (Bölüm Başkan Yrd.) 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL  
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TERZİ
Arş. Gör. Duygu SİNANÇ TERZİ
Arş. Gör. Bekir PARLAK 
Arş. Gör. Salih Berkan AYDEMİR 

 

Erasmus-Farabi-Mevlana Koordinatörü

: Dr. Öğr. Üyesi Fatma YEŞİL BARAN 

Çift Anadal-Yandal Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU ONAY