BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Duygu SİNANÇ TERZİ

 

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TERZİ

 

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU ONAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YEŞİL BARAN 

Arş. Gör. Bekir PARLAK

Arş. Gör. Salih Berkan AYDEMİR