AKADEMİK KADRO

 

Doç. Dr. Ünal KURT

Doç. Dr. Hatice VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Timur DÜZENLİ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ufuk ERGÜL 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan ORAL

Dr. Öğr. Üyesi Kenan TEKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞEN KURT

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BERGİL

Arş. Gör. Dr. İsmail ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Şaban ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Ayşe AYDIN YURDUSEV

Arş. Gör. Alişan AYVAZ

Arş. Gör. Birsen BOYLU AYVAZ

Arş. Gör. Hakan AKAY

Arş. Gör. Burak Kürşat GÜL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus-Farabi-Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Timur DÜZENLİ 
Çift Anadal-Yandal Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kenan TEKBAŞ