BİRİNCİ YIL
 
I. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 2
TDB101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
YDE101 İngilizce I 2 0 0 2 2
GMAT101 Matematik I 4 0 0 4 5
GFİZ101 Fizik I 3 1 0 4 5
GKİM101 Genel Kimya 2 1 0 3 5
GEEM101 Elektrik-Elektronik Müh. Giriş 3 0 0 3 5
GEEM103 Algoritma Ve Programlamaya Giriş 2 0 0 2 2
GEEM105 Elektrik Malzeme Bilgisi 2 0 0 2 2
             
TOPLAM:           24 30
 
II. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 2 2
TDB102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
YDE102 İngilizce II 2 0 0 2 2
GMAT102 Matematik II 4 0 0 4 5
GFİZ102 Fizik II 3 1 0 4 5
GEEM102 Bilgisayar Programlama 2 1 0 3 4
GEEM104 Lineer Cebir 2 0 0 2 2
GEEM10 Elektrik Devreleri I 3 0 0 3 5
GEEM108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı 0 0 2 1 3
           
TOPLAM:          23 30
 
 
İKİNCİ YIL
 
III. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM201 Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 5
GEEM203 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5
GEEM205 Elektronik I 4 0 0 4 4
GEEM207 Elektronik I Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM209 Elektrik Devreleri II 3 0 0 3 4
GEEM211 Elektrik Devreleri II Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM213 Sayısal Elektronik 2 2 0 3 4
GİSG201 İş Sağlığı ve Güvenliği - I 2  0  2 2
             
TOPLAM:          20 30
             
Sosyal Seçmeli Dersler (III. Yarıyıl)
             
GSSD1 Araştırma ve Rapor Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2 2
GSSD3 Bilim Tarihi ve Mühendislik Felsefesi 2 0 0 2 2
GSSD5 AB-Türkiye İlişkileri 2 0 0 2 2
GSSD7 İletişim 2 0 0 2 2
GSSD9 İşletme Yönetimi 2 0 0 2 2
GSSD11 Girişimcilik I 2 0 0 2 2
             
IV. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM202 Sayısal Çözümleme 3 0 0 3 4
GEEM204 Elektronik II 4 0 0 4 4
GEEM206 Elektronik II Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM208 Elektrik ve Elektronik Ölçmeler 3 0 0 3 4
GEEM210 Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM212 Sayısal Devre Tasarımı 3 0 0 3 4
GEEM214 Sayısal Devre Tasarımı Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM216 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarımı 2 0 0 2  3
GİSG202 İş Sağlığı ve Güvenliği - II  2  0 0 2 2
             
TOPLAM:          20 30
             
Sosyal Seçmeli Dersler (IV. Yarıyıl)
             
GSSD2 Girişimcilik II 1 1 0 2 2
GSSD4 Güzel Sanatlar 2 0 0 2 2
GSSD6 Mühendislik Etiği 2 0 0 2 2
GSSD8 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 0 2 2
GSSD10 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 2 0 0 2 2
GSSD12 İşaret Dili 2 0 0 2 2
GSSD14 Mühendislik Ekonomisi 2 0 0 2 2
 
 
ÜÇÜNCÜ YIL
 
V. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM301 İşaretler ve Sistemler 3 0 0 3 4
GEEM303 Elektromanyetik Alan Teorisi 3 0 0 3 4
GEEM305 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 3
  Teknik Seçmeli I       3 4
  Teknik Seçmeli II       3 4
  Teknik Seçmeli III       3 4
  Teknik Seçmeli IV       3 4
  Teknik Seçmeli V       1 3
             
TOPLAM:          22 30
 
Teknik Seçmeli Dersler (V. Yarıyıl - Elektronik)
             
GEEM307 Mikro Bilgisayarlar 3 0 0 3 4
GEEM309 Mikro Bilgisayarlar Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM311 Analog Haberleşme 3 0 0 3 4
GEEM313 Analog Haberleşme Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM315 TRIZ 3 0 3 3 4
GEEM317 Sistem Modelleme 3 0 0 3 4
GEEM319 Mikrodalga Tekniği 3 0 0 3 4
GEEM321 Elektromanyetik Dalga Teorisi 3 0 0 3 4
GEEM323 Üniversite - Sanayi İşbirliği 3 0 0 3 4
GEEM325 Mesleki Yabancı Dil I 3 0 0 3 4
GEEM327 Veri Haberleşmesi 3 0 0 3 4
GEEM329 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 0 0 3 4
GEEM331 Optoelektronik 3 0 0 3 4
GEEM333 Elektronik III 3 0 0 3 4
GEEM335 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 3 0 0 3 4
             
Teknik Seçmeli Dersler (V. Yarıyıl - Elektrik)
             
GEEM307 Mikro Bilgisayarlar 3 0 0 3 4
GEEM309 Mikro Bilgisayarlar Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM315  TRIZ 3 0 3 3 4
GEEM317 Sistem Modelleme 3 0 0 3 4
GEEM321 Elektromanyetik Dalga Teorisi   3 0 0 3 4
GEEM323 Üniversite Sanayi İşbirliği 3 0 0 3 4
GEEM325 Mesleki Yabancı Dil I 3 0 0 3 4
GEEM329 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 0 0 3 4
GEEM331 Optoelektronik 3 0 0 3 4
GEEM335 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM337 Elektrik Enerji Üretimi 3 0 0 3 4
GEEM339 Enerji İletim ve Dağıtım Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM341 Düşük Gerilim Güç Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM343 Taguchi 3 0 0 3 4
             
VI. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM302 Denetim Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM304 Denetim Sistemleri Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM306 Elektrik Makinaları 4 0 0 4 4
  TEKNİK SEÇMELİ VI       1 3
  TEKNİK SEÇMELİ VII       4 4
  TEKNİK SEÇMELİ VIII       3 4
  TEKNİK SEÇMELİ IX       3 4
  TEKNİK SEÇMELİ X       3 4
           
TOPLAM:          22 30
             
Teknik Seçmeli Dersler (VI. Yarıyıl - Elektronik)
             
GEEM308 Sayısal Haberleşme 3 0 0 3 4
GEEM310 Sayısal Haberleşme Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM312 Fiber-Optik Haberleşme Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM314 Radyo-TV Mühendisliği   3 0 0 3 4
GEEM316 I-TRIZ 3 0 3 3 4
GEEM318 Devre Sentezi 3 0 0 3 4
GEEM320 Sayısal Denetim Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM322 Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı 3 0 0 3 4
GEEM324 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 0 3 4
GEEM326 Görüntü İşleme 3 0 0 3 4
GEEM328 Güç Elektroniği 4 0 0 4 4
GEEM330 Güç Elektroniği Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM332 Antenler ve Yayılım 3 0 0 3 4
GEEM334 Elektrik Makinaları Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM336 Geniş Ölçekli Tüm Devre (VLSI) Tasarımı 3 0 3 0 4
             
Teknik Seçmeli Dersler (VI. Yarıyıl - Elektrik)
             
GEEM316 I -TRIZ 3 0 3 3 4
GEEM318 Devre Sentezi 3 0 0 3 4
GEEM320 Sayısal Denetim Sistemleri 3 0 0 3 4
GEEM322 Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı 3 0 0 3 4
GEEM324 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 0 3 4
GEEM328 Güç Elektroniği 4 0 0 4 4
GEEM330 Güç Elektroniği Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM334 Elektrik Makinaları Laboratuarı 0 0 2 1 3
GEEM338 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 0 3 4
GEEM340 Sürücü Düzenekler 3 0 0 3 4
GEEM342 Yenilenebilir Enerji Kaynakları  3 0 0 3 4
GEEM344 Enerji Verimliliği 3 0 0 3 4
GEEM346 Kaizen 3 0 0 3 4
             
             
DÖRDÜNCÜ YIL
 
VII. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM401 İşyeri Eğitimi 4 26 0 17 18
GEEM403 Staj 0 0 0 0 12
             
   TOPLAM:          17 30
             
VIII. YARIYIL
             
KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
GEEM402 Bitirme Çalışması 2 4 0 4 11
GEEM404 CAD/CAM 3 0 0 3 3
  Teknik Seçmeli XI       3 4
  Teknik Seçmeli XII       3 4
  Teknik Seçmeli XIII       3 4
  Teknik Seçmeli XIV       3 4
           
TOPLAM:           19 30
             
Teknik Seçmeli Dersler (VIII. Yarıyıl - Elektronik)
             
GEEM406 Uydu Haberleşmesi 3 0 0 3 4
GEEM408 Yeni Haberleşme Teknolojileri 3 0 0 3 4
GEEM410 Entegre Devre Tasarımı 3 0 0 3 4
GEEM412 Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 4
GEEM414 Tıp Elektroniği 3 0 0 3 4
GEEM416 Uzaktan Algılama 3 0 0 3 4
GEEM418 Yapay Zekâya Giriş 3 0 0 3 4
GEEM420 Bulanık Mantık 3 0 0 3 4
GEEM422 Robotik 3 0 0 3 4
             
Teknik Seçmeli Dersler (VIII. Yarıyıl - Elektrik)
             
GEEM418 Yapay Zekâya Giriş 3 0 0 3 4
GEEM420 Bulanık Mantık 3 0 0 3 4
GEEM422 Robotik 3 0 0 3 4
GEEM424 Elektrik Makinalarının Tasarımı 3 0 0 3 4
GEEM426 Elektrik Tesisleri 3 0 0 3 4
GEEM428 İleri Elektrik Makinaları 3 0 0 3 4
GEEM430 Sargı Teknikleri 3 0 0 3 4
GEEM432 Aydınlatma Tekniği 3 0 0 3 4
GEEM434 Süreç Denetimi 3 0 0 3 4
GEEM436 Elektrik Güç Sistemlerinde (Tesislerinde) Koruma 3 0 0 3 4