Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Süleyman ELMACI  

Dekan V. (Başkan)

Prof.Dr. Hasan TANAK  

Profesör Üye

Prof. Dr. Mehmet KARA  

Profesör Üye

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ  

Profesör Üye

Doç.Dr. Bülent Nafi ÖRNEK  

Doçent Üye

Doç.Dr. Burak KURŞUN  

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Timur DÜZENLİ  

Doktor Öğretim Üyesi Üye

Ömer KURUÇAY  

Fakülte Sekreteri (Raportör)