Makine Mühendisliği Bölümü Ders Kayıt Duyurusu

2. sınıf öğrencileri Sosyal Seçmeli Ders I olarak

SSD1-Araştırma ve Rapor Hazırlama Teknikleri

SSD11-Girişimcilik 1

derslerinden birisini seçeceklerdir. 

Not 1: Dersi alttan alan öğrenciler kaldıkları dersi seçeceklerdir. 

Not 2: Dersler 2. sınıf dersleri sekmesinde görünmüyorsa "Müfredat/Bölüm Dışı Dersler" sekmesine bakınız.

----------------------------------------------------------------------

3. sınıf öğrencileri Teknik Seçmeli Dersler olarak

MAK321 Demir Harici Metaller

MAK323 Üniversite-Sanayi İşbirliği

derslerinin ikisini de seçeceklerdir. 

Not : Dersler 3. sınıf dersleri sekmesinde görünmüyorsa "Müfredat/Bölüm Dışı Dersler" sekmesine bakınız.