Akademik Personel

Ad Soyad : HATİCE VURAL
Fakülte : Teknoloji Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Elektrik-Elektronik Müh.
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : hatice.vural@amasya.edu.tr
Dahili : 1464
Oda No :

 

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1999-2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü/Katıhal Fiziği

Kırıkkale Üniversitesi

2006-2008

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü/Atom ve Molekül Fiziği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2010-2014

 

ESERLER

A.    SCI (Science Citation Index) ve SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Ö. Tamer, S. Arabacı Tamer, Ö. İdil, D. Avcı, H. Vural, Y. Atalay. (2018). Antimicrobial activities, DNA interactions, spectroscopic (FT-IR and UV-Vis) characterizations, and DFT calculations for pyridine-2-carboxylic acid and its derivates. Journal of Molecular Structure, 1152, 399-408., Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.09.100.

A2. H. Vural, M. Orbay (2017). Synthesis, crystal structure, spectroscopic investigations and DFT calculations of the copper(II) complex of 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid. Journal of Molecular Structure, 1146, 669-676, Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.06.056.

A3. H. Vural, M. Kara (2017). Spectroscopic, optical, DNA, antimicrobial and density functional theory studies of 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 145, 479-488, Doi: 10.1016/j.ijleo.2017.08.032

A4. H. Vural, M. Kara, Ö. İdil (2016). Experimental and computational study of the structure and spectroscopic properties of 1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]. Journal of Molecular Structure, 1125, 662-670, Doi: 10.1016/j.molstruc.2016.07.065.

A5. H. Vural, İ. Uçar (2016). A mixed experimental and theoretical study on chelidamate copper (II) complex with 4 methylpyrimidine. Journal of Coordination Chemistry, 69(20), 3010-3020, Doi: 10.1080/00958972.2016.1225042.

A6. H. Vural (2016). Experimental and computational studies of 4 Trifluoromethyl pyridine 2-carboxylic acid. Journal of Molecular Structure, 1111, 55-60., Doi: 10.1016/j.molstruc.2016.01.076

A7. H. Vural, İ. Uçar, M.S. Soylu (2016). Combined experimental theoretical characterization of chelidamate nickel complex with 4-methylpyrimidine. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 152, 584-590, Doi: 10.1016/j.saa.2014.12.118.

A8. H. Vural (2015). Computational studies on structure and spectroscopic properties of 4-Boc amino pyridine. Journal of Molecular Structure, 1102, 261-266, Doi: 10.1016/j.molstruc.2015.08.069.

A9. İ. Uçar, H. Vural, E. Küçük (2015). Two new chelidamate complexes with the 4 methoxypyridine: A combined theoretical and experimental study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 151, 667-672, Doi: 10.1016/j.saa.2015.07.023.

A10. H. Vural, İ. Uçar (2015). A combined theoretical and experimental study of chelidamate cadmium (II) complex, [Cd2(dpa)2(chel)2]⋅2[Cd(dpa)(chel)]⋅6H2O. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 136, 1298-1307, Doi: 10.1016/j.saa.2014.10.017

A11. H. Vural, İ. Uçar, M.S. Soylu (2014). An Experimental and Theoretical Approach of Spectroscopic and Structural Properties of A New Chelidamate Copper (II) Complex.  Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 122, 758-766. Doi: 10.1016/j.saa.2013.12.027.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

B1. H. Vural (2016). Experimental and theoretical investigation of spectroscopic properties of Zn(II) complex with 4-Pyridinethioamide. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3), Doi: 10.16984/saufenbilder.66137.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

C1. H. Vural, “Computational Investigation of 2,6-Pyridinedicorbonyl dichlorideˮ. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-33), 6-10 September 2017, Bodrum, Turkey.

C2. H. Vural, M. Orbay, M. Kara, “Experimental and Computational Study of Copper(II) complex with 2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-33). 6-10 September 2017, Bodrum, Turkey.

C3. H. Vural, “Computational Studies on Structure and Spectroscopic Properties of 2-(2,4-Difluorophenyl) pyridine”, 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

C4. H. Vural, M. Kara, “Theoretical Investigation of 2-Chloro-3-(Trifluoromethyl)Pyridine Moleculeˮ, International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), 27-29 April 2017, Barcelona, Spain. (Tam metin bildiri)

C5. H. Vural, M. Kara, “Computational Investigation of 3-Amino 4-Boc Amino Pyridine”, 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT), 23-25 November 2016, Rome, Italy.

C6. T. Özdoğan, H. Vural, M. Kara, “Experimental and Computational Studies of 4-triuoromethyl pyridine 2-carboxylic acid”, Molecular Electronic Structure Buenos Aires (MESBA), 19-23 September 2016, Buenos Aires, Argentina.

C7. H. Vural, M. Kara, “Computational Studies on Structure and Spectroscopic Properties of 1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]”, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS), 13-18 September 2015, Antalya, Turkey.

C8. H. Vural, İ. Uçar, “Two New Nickel(II) Chelidamate Complexes Containing 2,2'-dipyridylamine Ligand: An Agreement Between Theoretical and Experimental Studies”, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS), 13-18 September 2015, Antalya, Turkey.

C9. H. Vural, İ. Uçar, E. Küçük, “Three New Chelidamate Complexes With The 4-Methoxypyridine: A Combined Theoretical and Experimental Study”, International Conference On Computational And Experimental Scıence And Engineering (ICCESEN)-2014, 25-29 October 2014. Kemer, Turkey.

C10. H. Vural, İ. Uçar, “A Mixed Experimental and Theoretical Study on Chelidamate Copper (II) Complexes”, International Conference On Computational And Experimental Scıence And Engineering (ICCESEN)-2014, 25-29 October 2014, Kemer, Turkey.

C11. H. Vural, İ. Uçar,  “Quantum Chemical Calculations and Experimental Investigations on Chelidamate Complexes with Di-(2-picolyl)amine”, Molecular Electronic Structure at Amasya (MES 2014), 1-5 September 2014, Amasya, Turkey.

C12. H. Vural, İ. Uçar, M.S. Soylu, “Combined Experimental-Theoretical Characterization of Chelidamate Nickel Complex with 4-Methylpyrimidine”, International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), 16-20 September 2013, İstanbul, Turkey.

C13. H. Vural, İ. Uçar, E. Küçük, “A Combined Theoretical and Experimental Study of Chelidamate Cadmium (II) Complex, [Cd2(dpa)2(chel)2]•2[Cd(dpa)(chel)]•6H2O”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-30). 2-5 September 2013, İstanbul, Turkey.

C14. H. Vural, N. Kahveci, E. Şahin, “Fe-%25Ni-%3V Alaşımında Termal ve Zor Etkili Martensitik Dönüşümün İncelenmesi”, Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-25). 25-29 August 2008, Bodrum, Turkey.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. N. Akdemir, H. Vural, İ. Uçar, C. Kazak, “Periferal ve Periferal Olmayan Pozisyonda Trifenilmetan Grupları İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin, Türkiye.

 

E. Projeler

 

1. “Dipikolinik Asit Koordinasyon Bileşiklerinin Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 20/06/2017- Devam ediyor.

Görevi: Proje Yürütücü

 

2. “Karışık Ligantlı Metal Komplekslerinin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmalarıˮ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 22/02/2016-Devam ediyor.

Görevi: Proje Yürütücü

3. “Çelidamik Asit Koordinasyon Bileşiklerinin Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi DNA ile Etkileşimlerinin Moleküler Modellemesiˮ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15/04/2015 - 15/11/2016.

Görevi: Proje Yürütücü

4. “Moleküllerin Momentum Dağılımları, Compton Profilleri ve Momentumlarının Beklenen Değerlerinin Teorik Olarak Hesaplanması”, Yükseköğretim Kurumlar tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 20/06/2017- Devam ediyor.

Görevi: Araştırmacı

5. “Sinnamik Asit Bileşiklerinin Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi DNA ve Antimikrobial Çalışmaları”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 25/05/2016 - 12/10/2017.

Görevi: Araştırmacı

6. “Geçici Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapıların Analizi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, Yükseköğretim Kurumlar tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15/04/2015- 02/12/2016.

Görevi: Araştırmacı

7. “Atomların Compton Profillerinin Hartree Fock Roothaan Teorisi ile Hesaplanmasıˮ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 25/02/2015 - 15/12/2016.

Görevi: Araştırmacı

8. “Chelidamic Asit Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Analizi, Spektroskopik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 01/01/2012 - 29/05/2015.

Görevi: Araştırmacı

G. Eğitim - Öğretim Faaliyetleri (Son iki yılda yürütülen dersler)

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

Lisans ve Lisansüstü

Elektromanyetik Alan Kuramı

 

 

 

Türkçe

 

 

3

Fizik 1

 

Türkçe

4

Fizik 2

 

Türkçe

4

Hazırlık Fizik

 

Türkçe

4

Sayısal Çözümleme

 

Türkçe

3

       Ürün Geliştirme ve Tasarım

 

Türkçe

3

 

 

 

 

2015 -2016

Lisans ve Lisansüstü

Hazırlık Fizik

Türkçe

4

Fizik 1

Türkçe

4

Fizik 2

Türkçe

4

Elektromanyetik Alan Kuramı

Türkçe

3

Sayısal Çözümleme                          

Türkçe

3

Ürün Geliştirme ve Tasarım

 

 

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi                                        2016-Devam Ediyor

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü                                                     2017- Devam Ediyor

Senato Kurulu Üyeliği/ Teknoloji Fakültesi Temsilcisi

New layer...