Akademik Personel

Ad Soyad : Arif GÖK
Fakülte : Teknoloji Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Makine Mühendisliği
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : arif.gok@amasya.edu.tr
Dahili : 1481
Oda No :

EĞİTİM

Doçentlik

ÜAK, Makine Mühendisliği, 2016

Doktora  

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine, 2013

Yüksek lisans    

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine, 2007

Lisans 

Dumlupınar Üniversitesi, Makine, 2004


 TEZLER

Doktora  

Investigation on Machinability of DIN1.2344 Steel in Manufacturing of Mould Features

Yüksek lisans    

Application of Finite Elements Method to the Deep Drawing Process and Comparison Between an Industrial Genuine Blank And Analysis Results

 

SCI,SSCI,SCIE Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Gök, A., 2D Numeric Simulation of Serrated Chip Formation in Orthogonal Cutting of AISI316h Stainless Steel, Materials and Technology, 51(6), 953-956, doi:10.17222/mit.2017.038, (2017)

2. GökA., Gök, K., Bilgin, M. B, Alkan, M. A., The Effects of Cutting Parameters and Tool Path Strategies on Tool Acceleration in Ball End Milling, Materials and Technology, 51(6), 957-965, doi:10.17222/mit.2017.039, (2017)

3. Gök, K., İnal, S., Gök, A., Gülbandılar, E., Response concerning ‘Letter to editor’ by Ni et al., Arch Orthop Trauma Surg., 137(10), 1341, DOI 10.1007/s00402-017-2710-2, (2017)

4. Gök, A., İnal, S., Gök, K., Pınar, A.M., Comparison of biomechanical effects of different configurated kirschner wires on the epiphyseal plate and stability in a salter harris type 2 distal femoral fracture model, Journal of the American Podiatric Medical Association, inpress (2017)

5. GökA., İnal, S., Taspınar, F., Gülbandılar, E., Gök, K., Comparison of parallel or convergent proximal schanz screw placement of pertrochanteric fixator in intertrochanteric fracture model, Mechanical Science (MS), 8(2), 259-266, 2017, doi.org/10.5194/ms-8-1-2017

6. Gök, K., İnal, S., GökA., Gülbandılar, E., Comparison of effects of different screw materials in the triangle fixation of femoral neck fractures, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 28(5),81, doi.org/10.1007/s10856-017-5890-y, 2017.

7. Gök, K., İnal, S., GökA., Pınar, A.,M., “Biomechanical effects of three different configurations in Salter Harris Type 3 distal femoral epiphyseal fractures”, J Braz Soc Mech Sci Eng, 39(4),1069-1077, DOI 10.1007/s40430-016-0666-8, 2017.

8. Erdem, M., Gök, K., Gökçe, B., GökA., "Numerical analysis of temperature, screwing moment and thrust force using finite element method in bone screwing process", Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 17(1),1750016 DOI: 10.1142/S0219519417500166, 2017.

9. Gök, K., Sarı, H., GökA., Neşeli, S., Türkeş, E., Yaldız, S., “Three-dimesional finite element modeling of effect on the cutting forces of rake angle and approach angle in milling”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineering, 231, 2, 83-88, DOI: 10.1177/0954408915576698, 2017.

10. Bilgin, M.B., Gök, K., GökA., "Three-dimensional finite element model of friction drilling process from hot forming processes", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineering,DOI: 10.1177/0954408915614300, 231 (3), 548-554, 2017.

11. GökA., Gök, K., Bilgin, M.B., "Three Dimensional Finite Element Model of the Drilling Process Used for Fixation of Salter Harris Type 3 Fractures by Using a K-Wire", Mechanical Science (MS), 6, 1-8, DOI:10.5194/ms-6-1-2015, (2015).

12. GökA., A New Approach to Minimization of the Surface Roughness and Cutting Force via Fuzzy TOPSIS, Multi-Objective Grey Design and RSA, Measurement, 70, 100-109,  DOI: 10.1016/j.measurement.2015.03.037, (2015).

13. Gök, K., GökA., Kisioglu, Y., “Optimization of processing parameters of a developed new driller system for orthopedic surgery applications using Taguchi method”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76, 1437-1448, DOI: 10.1007/s00170-014-6327-0, (2015).

14.GökA., Demirci, H., Gök, K., “Determination of experimental, analytical and numerical of tool deflection at ball end milling of inclined surfaces”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineering, 230:111-119, DOI: 10.1177/0954408914540633, (2014).

15. GökA., Gologlu, C., Demirci, H., “Determination Of Form Defects Depending On Tool Deflection In Ball End Milling Of Convex And Concave Surfaces”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29, 2, 365-374, (2014). 

16. GökA., Inal, S., Taspinar, F., Gulbandilar, E., Gök, K., “Fatigue Behaviors of Different Materials for Schanz Screws Using Finite Element Analysis”, Optoelectronics and Advanced Materials: Rapid Communications, 8, 5-6, 576-580, (2014).

17. GökA., Gök, K., “The Effect on the Cemented Carbide Cutting Tool of Austempering Process”, Trans Indian Inst Met, 67(5), 667-674, (2014).

18. GökA., Gologlu, C., Demirci, H., “Investigation of Cutting Force and Tool Deflection Effects on Ball End Milling of Convex and Concave Inclined Surfaces”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 69(5-8),1063-1078, (2013).    

19. GökA., Gologlu, C., Demirci, H.İ., Kurt, M., "Determination of Surface Qualities on Inclined Surface Machining with Acoustic Sound Pressure", Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58(10), 587-597, (2012).

20. Ünal, H.G., Yaman, K., GökA., “Analysis of agricultural accidents in Turkey”, Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 38-45, 2008.

21. Ünal, H.G., Yaman, K., GökA., “A Study on the costs of agricultural work accidents and occupational illnesses in Türkiye”, Journal of Agricultural Sciences, 14(4), 428-435, (2008).

Diğer (E-SCI, Scopus, EI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Yaka, H., Demir, H., GökA.,, Optimization of The Cutting Parameters Affecting the Surface Roughness on Free Form Surfaces, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 35(2), 323-331, 2017

2. Gök, K., Erdem, M., Alkan, M.A., GökA., The effects onto springback of waiting time in sheet metal forming, Journal of Engineering and Fundamentals, 1 (2) (2015) 69-73.

3. Gök, K., GökA., Bilgin, M.B., Finite Element Modeling as Three Dimensional of Effect of Cutting Speed in Turning Process, Journal of Engineering and Fundamentals, 1 (1) (2014) 11-22.

4. Gök, K., Taspınar, B., Taspınar, F., Afsar, E., GökA., Bilgin, M.B., Research using finite element method of biomechanical behaviours of human femur model under the different loads, Journal of Engineering and Fundamentals, 1 (1) (2014) 30-42.

5. Gök, K., Türkeş, E., Neşeli, S., Sağlam, H., GökA., The Validation as Experimental and Numerical of the Values of Thrust Force and Torque in Drilling Process, Journal of Engineering Science and Technology Review, 6 (3) (2013) 93 – 99.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. Gök, K., GökA., CNC Freze Tezgâhları İçin Dxf Tabanlı Bir Delme Kontrol Sisteminin Geliştirtmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik bilimleri dergisi, 15:3, 45, 15-22, 2013.

2. Gök, K., M. Erdem, GökA., Farklı Kesitlere Sahip Alüminyum 2024-T4 Malzemesinin Darbe Davranışının Nümerik Olarak İncelenmesi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4:2, 37-44, 2012.

3. Gök, K., Aydın, M., GökA., Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çapa Makinesi Bıçağının Statik Analizi, Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9:4, 45-51, 2012.

4. Gök, K., Erdem, M., GökA., AISI 1006 Çeliğinin Tornalama Sürecinde Kesici Takım Uç Yarıçapının Kesme Sıcaklığı Ve Kesme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi, Tübav Bilim Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Sayfa: 1-8, 2010.

5. GökA.,  Gök, K., Tornalama İşleminde Optimum Talaş ve Boşluk Açısının Belirlenmesi, Metal Makine Dergisi, 23, 182, 276-280, 2010.

6. Ünal, H.G., GökA., Gök, K. Occupational Accident Characteristics in Türkiye between 1997-2005 . Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 637-650, 2008.

7. GökA., Gök, K., A. Gayretli, H. G. Ünal, M. A. Alkan, “Farklı Malzemelerin Derin Çekilebilirliklerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Non-Lineer Analizi”, Metalurji Malzeme Dergisi, Yıl:2 Sayı: 10, 2007.

8. GökA., Gök, K., H. G. Ünal, M. A. Alkan, “Aynı Kalınlıktaki Levhaların Alın Kaynağı İle Birleştirilme Şekillerinin Gerilme Yığılmasına Etkisi”, TEKNOLOJİ, Cilt: 10, Sayı: 1, 185-193, Karabük Teknik Eğitim, 2007.

9. Gök, K., GökA., M. A. Alkan, “CAD/CAM Sistemlerinin Kalıp İmalatında Uygulanması”, Kalıp rehberi dergisi, Sayı: 4, 2007.

10. H. G. Ünal, Saçılık, Gök, K., GökA., “Türkiye’deki Tarım makineleri üreticilerine farklı bir bakış,” Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 3(1),11-16, 2007

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler

1. Güvercin, S., GökA., Determination of Optimum Surface Processing Parameters by ANP and Taguchi Methods, 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey between Oct 19 to 21, 2017.

2.Koparan, E., Sağlam, A., GökA., The Analysis of Project Situations of Vocational Colleges in TR83 region,  6th International Vocational Schools Symposium, May 18-20, 2017 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo.

3. Yaka, H., Demir, H., GökA., Investigation of the Effect of Cutting Parameters on Form Error in Machining Free Form Surfaces, International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), April 27-29, 2017 Barcelona / SPAIN

4. Düzgün, E., GökA., Innovative analyze of operator viewpoint with camera systemon single jaw vertical coil tong, Internatıonal Conference On Advance And Innovatıons In Engıneerıng, ICAIE 2017 / ELAZIG, 10-12 May 2017.

5. Aydın K., GökA., Gül F., Mühendislik Eğitimi İçin Malzeme Kristal Kafes Yapılarının Modellenmesi ve 3 Boyutlu Baskısı,  The 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES (3DPTS2017), 109-118, 2017. 

6. Yaka, H., Demir, H., GökA., AISI 1040 çeliğininin tornalamasında kesme parametrelerinin maksimum pürüz derinliğine (rz) etkisinin taguchi metodu ile optimizasyonu, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016),October 26-28, 2016, Adana / TURKEY

7. GökA., Bakır, B., Demirci, H.İ., Göloğlu, C., Examination of Experimental and Numerical of Tool Deflection at Ball End Milling of Convex Surface, 7th International Advanced Technologies Symposium  (IATS’13), 30 October-1 November 2013, İstanbul, Türkiye

8. GökA., Göloğlu, C., Demirci, H.İ., Effects of Different Cutting Styles on End Milling of DIN 1.2344 Steel, International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye

9. GökA., Bakır, B., Demirci, H.İ., Göloğlu, C., Dynamic Deflection Measurement with Inductive Sensors in Milling Operations, 6th International Advanced Technologies Symposium  (IATS’11), 16-18 Mayıs 2011, Elazığ, Türkiye

10. GökA., H.İ., Demirci, K. Gök., Application Of Finite Elements Method On Industrial enuine Blank, 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye

11. Gök, K., Gülbandılar, E., GökA., Yıpranmış yada zarar görmüş parçalarda tersine mühendislik uygulamaları, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 27-29 Mayıs 2009.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler

1. GökA., Gök, K., Yaldız, S., Neşeli, S., Dışbükey yüzeylerin küresel parmak frezelenmesinde form hatalarının deneysel ve nümerik incelenmesi, 6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2015), 5-7 Kasım 2015 Sabancı Üniversitesi, İstanbul

2. A., Köbeloğlu, GökA., K. Çetinkaya, Masaüstü CNC Eksen Kartları İçin Test Devresi Tasarımı, 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 11-12 Kasım 2010- Balıkesir

3. Ünal, H.G., Saçılık, K., GökA., Gök, K., “Türkiye’deki tarım makinaları üreticilerine farklı bir bakış”. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı s.2, Kahramanmaraş., 2007.

Kitaplar

1. A. Gök, K. Gök, "MasterCAM", Pusula Yayıncılık, İstanbul, ISBN 9789756477403, 468 sayfa, 2004.

2. A. Gök, K. Gök, "AutoCAD 2006", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750202520, 363 sayfa, 2006.

3. A. Gök, K. Gök, "CATIA", Pusula Yayıncılık, İstanbul, ISBN 9789756477588, 514 sayfa, 2006.

4. A. Gök, K. Gök, H.G. Ünal, "CATIA UYGULAMALARI", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750203527, 350 sayfa, 2007.

5. A. Gök, K. Gök, "AutoCAD 2007", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750203572, 378 sayfa, 2007.

6. K. Gök, A. Gök, H.G. Ünal, "SolidWORKS", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750206375, 383 sayfa, 2008.

7. K. Gök, A. Gök, "AutoCAD 2008", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750205910, 459 sayfa, 2008.

8. K. Gök, A. Gök, "AutoCAD 2012", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750219245, 479 sayfa, 2012.

9. K. Gök, A. Gök, "AutoCAD 2013", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750222764, 450 sayfa, 2013.

10. K. Gök, A. Gök, "SolidWORKS 2013", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750222795, 351 sayfa, 2013.

11. K. Gök, A. Gök, "AutoCAD 2014", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750229473, 551 sayfa, 2014.

12. K. Gök, A. Gök, "AutoCAD 2015", Seçkin Yayıncılık, Ankara, ISBN 9789750230080, 616 sayfa, 2015.

Araştırma Proje ve Deneyimi

1. Avrupa Birliği Projesi, Uzman eğitimci, 2010, "Kastamonu Halkı Öğreniyor- Kastamonu İşvereni  Eleman Buluyor", TR07H2.01-02/129, CAD/CAM VE CNC EĞİTİMİ.

2. BAP projesi, Araştırmacı, 2011, “Kalıp Unsurlarının İmalatında ISO 4957 Çeliğinin İşlenebilirliğinin Belirlenmesi”, Karabük Üniversitesi, KBÜ-BAP-C-11-D 004.

3. BAP projesi, Araştırmacı, 2012, “Sarımsak Dişleme Makinası Prototipi Geliştirilmesi”,  Kastamonu Üniversitesi, KÜBAP-01/2012-37.

4. Avrupa Birliği Projesi, Uzman eğitimci, 2014, "Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesini Artırıyoruz", TRH2.2.IQVETII/P-03/902, CAD Eğitimi.

5. Avrupa Birliği Projesi, Uzman eğitimci, 2014, "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi", TRH2.2IQVETII/-03/148, CAD/CAM Eğitimi.

6. BAP projesi, Proje Yürütücüsü, 2015, Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülügünün Taguchi metodu ile optimizasyonu, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 15-0137, 27.069,81 TL.

7. BAP projesi, Araştırmacı, 2015, Alüminyum Boruların Plakalara Dıstan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliginin Incelenmesi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 15-0136, 19.881,76 TL.

8. Avrupa Birliği Projesi, Uzman eğitimci, 2016, " Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim", TRH1.2.PYEIS/P-03/973, CAD Eğitimi, 420000 Euro.

9. BAP projesi, Araştırmacı, 2016, Amasya İlinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 15-090, .

10. BAP projesi, Araştırmacı, 2016, “Sarımsak Dikme Makinası Prototipi Geliştirilmesi”,  Kastamonu Üniversitesi, KÜBAP-01/2013-54, 10.000 TL.

11. BAP projesi, Proje Yürütücüsü, 2016, Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 16-0214.

12. BAP projesi, Araştırmacı, 2016, AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 16-0220, 2.495,70 TL.

13. BAP projesi, Araştırmacı, 2016, Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 16-0221, 15.000 TL.

14. BAP projesi, Araştırmacı, 2016, Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 16-0227, 2.500 TL.

15. Avrupa Birliği Projesi, Mesleki ve İş Danışmanı, 04.09.2016-04.09.2017, "Öğrenmenin Yaşı Yoktur", TRH3.1.LLL II /P-03/633, 270000 Euro.

16. BAP projesi, Proje Yürütücüsü, 20.06.2017-05.12.2017, Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 17-234, 11.239,60 TL.

17. BAP projesi, Proje Yürütücüsü, 20.06.2017-26.12.2017, Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 17-242, 24.780,00 TL.

18. BAP projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017, Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 17-244, 26.394,80 TL.

19. BAP projesi, Araştırmacı, 23.03.2017-20.12.2017, Kurumsallaşmanın KOBİ'lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi, SEB-BAP 17-0132, 1.774,09 TL.

20. BAP projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması, Amasya Üniversitesi, FMB-BAP 17-293, 25.000 TL.

21. 3001-Başlangıç AR-GE, Araştırmacı, 01.04.2018-Devam, Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi, Tübitak, Proje No:117M958, 55000 TL.

22. KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Projesi, Teknik Danışman, 2017, HD Curved LED ekran üretimi, DİJİLED Görüntü Teknolojileri A.Ş., 120000 TL.

23. BAP projesi, Araştırmacı, 2017-Devam, ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 17.KARİYER.230, 7600 TL.

İdari Görevler

Amasya Üniversitesi, Senato Üyesi, 2016-

Amasya Üniversitesi, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2016-

Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-

Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı, 2016-

Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2015-2017

Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı, 2015-2017

T.C. Türk Patent Enstitüsü, Amasya Üniversitesi Temsilcisi, 2015-

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KÜSİ Çalışma Grubu, Amasya Temsilcisi, 2015-

Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, 2014-

Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi, 2014-

Amasya Üniversitesi, Taşova Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-

Amasya Üniversitesi, Gümüş Hacıköy Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-

Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, (2010-2013) 

Yönetimsel Görevler

The membership of the Editorial Advisory Board of the journal Micro and Nanosystems

Editor of SCIREA Journal of Mechanical Engineering

Editor of the The Journal of Engineering and Fundamentals (TJEF)

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Organızıng Commıttee and Scientific Commıttee, 19 - 21 April, 2018, Antalya, TURKEY

The International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2018), Technical Program Committee, Hangzhou, China, May 12-14, 2018

3D Baskı Teknolojileri Sempozyumu (3D-BTS) 3-4 Nisan 2017, Demos Fuarcılık-Karabük Üniversitesi, Bilim Kurulu, İstanbul, Türkiye.

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), October 19-21, Fırat Üniversitesi, Scientific Committee (2017), Elazığ, Türkiye.

3D Baskı Teknolojileri Sempozyumu (3D-BTS) 5-7 Mayıs 2016, Demos Fuarcılık-Karabük Üniversitesi, Bilim Kurulu, İstanbul, Türkiye.

International Conference on Machine, Electronic and Computer Technologies (ICMECT'15), Organızıng Commıttee (2015), Selcuk Universty, Konya/TURKEY.

International Conference on Machine, Electronic and Computer Technologies (ICMECT'15), Scientific Commıttee (2015), Selcuk Universty, Konya/TURKEY.

The International Conference on Materials Science (ICMS2015), Scientific Committee (2015), Shanghai, China.

International Iron & Steel Symposium (IISS’2012), Scientific Committee (2012), Karabük, Türkiye.

Hakemlikler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “ArGe Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyesi” (2017, 2018)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “ArGe Merkezi İzleyici Hakemliği” (2017, 2018)

Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Tasarım Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyesi” (2017, 2018)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Tasarım Merkezi İzleyici Hakemliği” (2017, 2018)

TÜBİTAK-TEYDEB Değerlendirme Hakemliği (2016, 2017, 2018)

KOSGEB KOBİGEL Projeleri Değerlendirme Komisyon Üyesi (2018)

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry (2018)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2017 - 2 adet)

Advances in Medical Sciences (SCI) (2017 - 1 adet)

Journal of Intelligent Manufacturing (SCI) (2017 - 5 adet)

International Journal of Business Excellence (Scopus, Scholar) (2017 - 2 adet)

International Research Journal of Public and Environmental Health (2017 - 1 adet)

Journal of Materials Processing Technology (SCI) (2016 - 2 adet)

Materials Chemistry and Physics (SCI) (2015 - 1 adet)

Advances in Mechanical Engineering (SCI) (2014 - 3 adet)

Journal of Mechanical Science and Technology (SCI) (2015 - 5 adet, 2018 - 1 adet)

Materials Research Innovations (SCI) (2015 - 8 adet)

Journal of Advanced Manufacturing Technology (SCI) (2015, 2016 - 5 adet)

Mechanical Science (Copernicus) (SCI) (2014, 2015, 2016 - 4 adet)

Journal of Mechanical Engineering-Part E (SCI) (2014 - 1 adet)

Journal of Engineering Manufacture-Part B (SCI) (2014 - 1 adet)

Polymer and Composite Materials (SCI) (2014 - 2 adet)

Polymers for Advanced Technologies (SCI) (2014 -3 adet)

Journal of Engineering and Technology Research (Scholar) (2015 - 1 adet, 2017 - 1 adet)

Journal of Politeknik (TÜBİTAK-ULAKBİM, Mühendislik) (2015)

Gazi University Journal of Science Part: C Design and Technology (ESCI) (2016)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (Scholar, OJS, ULAKBİM) (2016)

Mugla Journal of Science and Technology (Scholar) (2015)

Journal of Engineering and Fundamentals (Scholar) (2014-2016)

The International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2018)

The International Conference on Materials Science (ICMS2015)

2016 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM2016)

International Iron & Steel Symposium (IISS’2012)

KOSGEB AR-GE Projeleri İzleyici Hakemliği (2015, 2016, 2017)

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Grubu, Bilimsel Araştırma Projeleri Hakemliği (2015, 2017)

Amasya Üniversitesi, Mühendislik Grubu, Bilimsel Araştırma Projeleri Hakemliği (2015)

Başarılar/Ödüller

1. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2008-2016)

2. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Onur Belgesi

3. Amasya Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

Ünvan ve Görevler

1. Doç.Dr., Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Amasya Üniversitesi, 2016-

2. Yrd.Doç.Dr., Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Amasya Üniversitesi, 2014-2016

3. Öğr.Gör.Dr., Kastamonu MYO, Kastamonu Üniversitesi, 2013

4. Öğr.Gör., Kastamonu MYO, Kastamonu Üniversitesi, 2007-2012

5. Öğr.Gör., Kastamonu MYO, Ankara Üniversitesi, 2006-2007

Patent Başvuruları

1.“Gizli Soğutma Kanallı Cerrahi Matkap Ucu”, başvuru numarası 2015/00803, genel evrak numarası 2015-GE-24883

2.“Soğutma Kanallı Cerrahi Matkap Mandreni”, başvuru numarası 2015/00798, genel evrak numarası 2015-GE-24700

3.“Kemik Talaşlarının Toplanması için Cerrahi Matkapta Geliştirme”, başvuru numarası 2015/01805, genel evrak numarası 2015-GE-52770

Çalışma Alanları

Bİlgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Talaş Kaldırma Yöntemleri, Metal Kesmede Simülasyon, Deneysel Tasarım Yöntemleri, Biyomekanik

Verdiği AkademikSeminerler

“Bilgisayar Destekli Üretimin Günümüz Teknolojisindeki Yeri ve Önemi”, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO, 24 Kasım 2006.

Yurtdışı Seyahatleri

İstihdam için Engelsiz Eğitim Merkezi projesi kapsamında, Ukrayna (Kiew), Litvanya (Vilnius, Kaunas, Trakai) Sosyal toplum örğütleri, engelli dernekleri ve belediye ziyaretleri, 2017. 

Bosna Hersek Umyos 2017 sempozyumu davetli konuşmacı, sarejevo, Mostar, Travnik, 2017.

Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesini Artırıyoruz projesi kapsamında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika’ daki Üniversite, Mesleki Eğitim Merkezi ve Firmaları Ziyaretleri, 2015.

İspanya, Erasmus Kapsamında Ders Verme Hareketliliği, University of Castilla-La Mancha, Ciudad Real Campus and Almadén, (Malaga, Madrid, Granada, Ciudad Real, Bercelona, Valencia), 2016.

Tez Danışmanlıkları

Yüksek Lisans

1. Salih Güvercin, "Kesici Takım Kaplamalarının Kesme Kuvvetleri ve Gerilmelere etkisinin Sonlu Elemanlarla İncelenmesi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

2. Erhan Düzgün, Tek Çeneli Dikey Sac Rulo Bobin Taşıma Tongu Operatör Görüş Açısının Kamera Sistemi ile İnovatif Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.

3. Mustafa Akçakoca, İleri Üretim Teknolojilerinin İnovatif ürün imalatına uygulanması, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Doktora

1. Harun Yaka, Serbest Şekilli Yüzeylerde Form Hatalarının ve Yüzey Pürüzlülüğünün Belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği, Eş Danışman, 2018.