Akademik Personel

Ad Soyad : Bülent Nafi ÖRNEK
Fakülte : Teknoloji Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : nafi.ornek@amasya.edu.tr
Dahili : 1465
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 

Eğitim Bilgileri

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Lisans

Matematik

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Y. Lisans

Matematik

Gebze Teknik Üniversitesi

Doktora

Matematik

Gebze Teknik Üniversitesi

Post Doktora

Matematik Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : Holomorf fonksiyonların bir sınır özelliği ve genelleştirilmiş Schwarz lemması

Danışman: Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU

Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışmanı : Sınırda kesin Schwarz Eşitsizliği

Danışman: Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU

Uzmanlık Alanları : Kompleks Analiz 

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Yardımcı Doçent: Amasya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2015-devam ediyor.

Araştırma Görevlisi : Gebze Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2004-2015.

MEB Matematik Öğretmeni : Lafarge Aslan Çimento End. Mes. ve Anadolu Tek. Lisesi 1999-2004.

 

YAYINLAR:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-) Bülent Nafi ÖRNEK, Some lower bound for holomorphic functions at the boundary, Malaya Journal of Matematik, 6(1) (2018), 145-150.

2-) Bülent Nafi ÖRNEK and Burcu GÖK, Boundary Schwarz lemma for holomorphic functions, Filomat, 31 (18) (2017), 5553-5565. (SCI-E)

3-) Bülent Nafi ÖRNEK, Some Remarks for certain subclasses of meromorphic 1-valent functions, Bulletin of the Transilvania University of Braşov – Series III Mathematics, Informatics, Physics, 10(59) (2017), 101-114.

4-) Bülent Nafi ÖRNEK, Some estimates for angular derivative at the boundary, Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, 85 (3) (2017), 120-134.

5-) Tuğba AKYELBülent Nafi ÖRNEK, Some Remarks on Schwarz lemma at the boundary, Filomat, 31(13) (2017), 4139-4151 (SCI-E).

6-) Bülent Nafi ÖRNEK and Tuğba AKYEL, The generalizations of the Carathèodory Inequality for the holomorphic functions, SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 21(6) (2017),1254-1257.

7-) Batuhan ÇATAL and Bülent Nafi ÖRNEK, Some results for classes of holomorphic functions, Gulf Journal of Mathematics, 2017, In press.

8-) Bülent Nafi ÖRNEK and Tuğba AKYEL, Uniqueness part of the Schwarz lemma at the boundary, Filomat, 31(12) (2017), 3643-3650 (SCI-E).

9-) Bülent Nafi ÖRNEK, Tuğba AKYEL, Representation with majorant of the Schwarz lemma at the  boundary, Publications de I'Institut Mathématique, 101(115) (2017), 191-196 (E-SCI).

10-) Bülent Nafi ÖRNEK,Behavior of holomorphic functions on the boundary of the unit disc, J. Korean Soc. Math. Ser. B: Pure Appl. Math., 24 (3) (2017), 129-145.

11-) Burcu GÖK and Bülent Nafi ÖRNEK, Estimates for Second non-tangential derivatives at the boundary, Commun. Korean Math. Soc., 32(3) (2017), 689-707. (E-SCI),  

12-) Bülent Nafi ÖRNEK, Behavior of Meromorphic functions at the boundary of the unit disc, Filomat, 31 (11) (2017), 3443-3452. (SCI-E)

13-) Bülent Nafi ÖRNEK, Estimate for p-valently functions at the boundary, Bulletin the of International Mathematical Virtual Institute, 7(2) (2017), 327-338.

14-) Bülent Nafi ÖRNEK, Estimates for certain holomorphic functions at the boundary, Universal Journal of Math. and Mathematical Sciences, 9 (2016), 125-144.

15-) Bülent Nafi ÖRNEK, Estimates for holomorphic functions concerned with Jack's lemma, Publications de I'Institut Mathématique, Accepted, (SCI-E).

16-) Bülent Nafi ÖRNEK, Inequalities for angular derivatives at the boundary of the unit disc, Gulf Journal of Mathematics, 4 (2016), 90-99.

17-) Bülent Nafi ÖRNEK, A sharp Carathéodory's inequality on the boundary, Commun. Korean Math. Soc., 31 (July 2016), 533-547.

18-) Bülent Nafi ÖRNEK, The Carathéodory's inequality on the boundary for the holomorphic functions in the unit disc, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 12 (2016), No:4, 287-301. (SCI-E).

19-) Bülent Nafi ÖRNEK, A sharp generalization of Schwarz and Carathéodory's inequality on the boundary, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 40, (July 2016), 577-584.

20-) B. N. ÖRNEK, T. AKYEL, An improved lower bound for Schwarz lemma at the boundary, J. Korean Soc. Math. Ser. B: Pure Appl. Math., 23, No:1, (February 2016), 61-72.

21-) Bülent Nafi ÖRNEK, Inequalities for the angular derivatives of certain classes of holomorphic functions in the unit disc, Bulletin of the Korean Mathematical Society, 53, No:2, (March 2016), 325-334 (SCI-E).

22-) Tuğba Akyel and Bülent Nafi  Örnek,  Sharpened forms of the Generalized Schwarz inequality on the boundary, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.), 126(1), 69-78, 2016 (SCI-E).

23-) Tuğba Akyel and Bülent Nafi Örnek, , A Sharp Schwarz lemma at the boundary, J. Korean Soc. Math. Ser. B: Pure Appl. Math., Vol.22, No.3, 263-273, August-2015.

24-) Bülent Nafi Örnek, Carathéodory's inequality on the boundary, J. Korean Soc. Math. Ser. B: Pure Appl. Math., Vol. 22, No.2, 169-178, 2015.

25-) Bülent Nafi  Örnek, , Inequalities for the non-tangential derivative at the boundary for holomorphic function, Communications of the Korean Mathematical Society, Vol. 29, No.3, 439-449, July-2014.

26-) Bülent Nafi Örnek, The Schwarz inequality on the boundary for holomorphic functions whose real part is positive, Journal of Contemporary Applied Mathematics, V. 4, No. 1, p. 3-10, September-2014.

27-) Bülent Nafi Örnek, A Sharp Schwarz and Carathéodory inequality on the boundary, Communications of the Korean Mathematical Society, 29,  No.1, 75–81, January-2014.

28-) Bülent Nafi Örnek, Sharpened forms of the Schwarz lemma on the boundary, Bulletin of the Korean Math. Society, Vol.50, No.6, 2053-2059, 2013. (SCI-E)

29-) Bülent Nafi Örnek, On the angular derivatives of certain class of holomorphic functions in the unit disc”, Transactions of the Unstitute of Mathematics of the National Academy of sciences of  Ukraine, Vol.10, No: 4-5, p.293-300, 2013.

30-) Bülent Nafi Örnek, Schwarz inequality on the boundary for holomorphic functions, Journal of Contemporary Applied Mathematics, V. 3, No. 1, p. 6-10, 2013.

31-) Azeroğlu Aliyev T. and Örnek B. N., A refined Schwarz inequality on the boundary, Complex Variables and Elliptic Equations, Vol.58, No.4, 571-577, 2013. (SCI-E)

32-) Bülent Nafi Örnek, A Sharp Schwarz inequality on the boundary of the Upper Half Plane, Journal of Contemporary Applied Mathematics, V. 2, No. 2, p. 114-121, 2012.

 

B. Multidisipliner alanında yapılan çalışmalar

1-) Burak KURŞUN ,Bülent Nafi ÖRNEK,Korhan ÖKTEN,Merve ÇOLAK, Analytical Investigation on Effect of Nanofluid Usage on Temperature Distribution in Double Pipe Heat Exchangers, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 57(2), 227-237, 2018. (E-SCI)

2-)  Burak KURŞUN ,Bülent Nafi ÖRNEK,Korhan ÖKTEN, ANALYTICAL MODEL FOR ESTIMATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN PARALLEL AND COUNTER FLOW DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGERS, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 35(3), 557-569, 2017. (E-SCI)


C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1-) Bülent Nafi ÖRNEK and Tuğba AKYEL, Estimates for a certain subclass of the Holomorphic functions, I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, October 7, 2017.

2-) Azeroğlu Aliyev T., Örnek Bülent N.,"A generalized Schwartz lemma at the boundary" Complex Analysis and Potential theory, 125-130, World Sci. Publ. Hackensack, NJ, 2007.

3-) Azeroğlu Aliyev T., Örnek Bülent N.,"On Schwarz lemma at the boundary" Abstracts of Complex Analysis and Potential theory satellite to the International Congress of Mathematicians 2006, Gebze Institude of Technology, September 8-14, 2006.

4-) Aliyev Tahir, Örnek Bülent N., "A generalized Schwarz lemma at the boundary", Ukrainian Mathematics Congress-2001, 5-9, Natsional Akad. Nauk Ukraini, Inst. Mat. Kiev, 2003.

5-) Aliyev Tahir, Örnek Bülent N., "A generalized Schwartz lemma at the boundary" Complex Analysis and Potential theory, International workshop on Potential Flows and Complex Analysis, 23-29, Sep. 2002.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Burcu GÖK, "Schwarz lemması ve sınırdaki sabit nokta" Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik bölümü-Devam ediyor.

Batuhan ÇATAL, "Birim dairede holomorfik fonksiyonların sınır davranışı" Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik bölümü-Devam ediyor.

 

Projeler: 

1-) FMB-BAP 16-0217 (Amasya Üniversitesi  BAP), Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği , Bütçe 1500 TL,  25-05-2016-, Yürütücü