Yönetim Kurul Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ferhat GÜL  

Dekan (Başkan)

Prof.Dr. Telhat ÖZDOĞAN  

Profesör Üye

Prof.Dr.Kemal POLAT  

Profesör Üye

Prof. Dr. Mehmet KARA  

Profesör Üye

Doç.Dr. Arif GÖK  

Doçent Üye

Doç.Dr.Mehmet Burak BİLGİN  

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Timur DÜZENLİ  

Doktor Öğretim Üyesi Üye

Ömer KURUÇAY  

Fakülte Sekreteri (Raportör)